รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับชั้นต้น

13 พฤศจิกายน 2560

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร

**ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาใบสมัครที่ส่งมาในช่วงเวลาที่รับสมัครเท่านั้น**